Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Satu Mare
SEMINAR DE FISCALITATE


Continut CECCAR Filiala Satu Mare organizează în data de 7 octombrie 2017 în intervalul orar:
10 - 14, Seminar de Fiscalitate - noutăți fiscale și soluționarea aspectelor prezentate de participanți.
Lector: d-na Berce Magdalena.
Locația: sala de curs a filialei sau sala AJFP – după caz.
Cost: 130 lei.
Înscrierea și achitarea taxei se face pînă la data de 26 septembrie 2017.

                                                         Conducerea filialei.

 

 

Prezentare acces la profesie

Meta

·Log in

 

Informații - examen de acces la profesie

                   - Sesiuni examene

                   - Regulament acces

                   - Regulament stagiu

                   - Modif. regulament

                   - Programa EC

                   - Programa CA

                   - Dosar înscriere

                   - Calendar cursuri

                   - Echivalare examen acces - protocol CAFR

                   - Dosar echivalare prin masterat

                   - Dosar depus de facultatile de profil

                   - Evidenta programelor de master

                   - Dosarul de inscriere la examenul de aptitudini

                   - Editia 2017 a Ghidului pentru pregatirea examenului de aptitudini

 

                                                                                           

       Ghid pentru pregatirea candidatilorla examenul de acces la stagiul pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat Ed.2017                      

 

  

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.

 

 

 

 Vă anunțăm faptul că a apărut publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 162/2017 de modificare a OG 65/1994

Articolul îl găsiți integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=8608

 

 

 

Filiala Satu Mare    
       
Situatia membrilor care nu si-au indeplinit obligațiile față de Corp , respectiv nu au depus Declaratia privind forma de desfăşurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016 
       
Nr. crt.  Nr.carnet Categoria     Nume si prenume
  1 7390 EC DINCULESCU VIOLETA
       

 

 

COMUNICAT - REFERITOR LA FORMULARUL 010

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

 

 

Termen - limită depunere Formular 010

Informații privind recunoașterea reciprocă între CECCAR și CCF a cursurilor de pregatire profesională

 

Metodologie acordare viza anuală

Metodologie stabilire cotizatii membru

Sistem de cotizatii CECCAR

 Raport anual de activitate 2016

Raport anual de activitate simplificat 2016

Declarație privind forma de desfășurare a profesiei 2017

Declarație pe proprie răspundere capacitate deplină

Declarație pe proprie răspundere că nu a suferit nicio condamnare

 

 

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009